Przetrwać niewolę za pomocą „przerzucanych słów”

Autor: Lucyna Białek


Jeńcy wojenni stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice). Powstańcy warszawscy. Grupa mężczyzn i kobiet. Odgrodzeni od siebie drutem kolczastym. Zamknięci w barakach, pozbawieni praktycznie wszystkiego. Odcięci od świata, rodziny. Ich bliskimi stają się współtowarzysze niewoli. Starają się przetrwać. Swoje emocje, codzienne problemy, marzenia, nadzieje przelewają na papier, na małe karteczki. Te karteczki zawijane w kamienie i przerzucane przez druty, dzielące sektory stalagu 344, stają się nie tylko sposobem wymiany bieżących informacji, ale dają bohaterom poczucie trwania w relacji z drugim człowiekiem, relacji opartej na „przerzucanych słowach” , pozwalającej przetrwać koszmar niewoli.

„Przerzucane słowa”, to tytuł i temat przewodni spektaklu, wyreżyserowanego przez Andrzeja Czernika. Sztuka powstała na zamówienie Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych , przy współpracy z Muzeum. Oparta jest na autentycznej, zachowanej korespondencji Janiny Jarzęckiej, Stanisława Grąbczewskiego, Witolda Kuli i Jadwigi Zakrzewskiej. Od 2014 r. spektakl jest wystawiany w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach przez opolski Teatr Eko Studio, zazwyczaj w związku z kolejnymi rocznicami przybycia pierwszego transportu powstańców warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf. 

6 października 2020 r. odbyła się premiera internetowa tego spektaklu . Aktualnie możecie Państwo obejrzeć sztukę „Przerzucane słowa” na profilach Ekovision TV i Teatru Ekostudio na Facebooku oraz na kanale You Tube. 

Projekt Wojewody Opolskiego- „Podrzucane słowa, przerzucane słowa”- historia Powstańców w teatrze telewizji. Sfinansowano ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017- 2022