Jak na co dzień dbać o środowisko? 60% śmieci w Opolu to odpady mieszane

Mimo szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej i oznakowaniu koszy większość odpadów z opolskich gospodarstw domowych nadal trafia do czarnego pojemnika, przeznaczonego na pozostałości po segregacji. Jakie są tego skutki?

„Jest to odpad (…) najtrudniejszy w przetworzeniu i najdroższy” – mówi Ekovision TV Iwona Kowalczuk, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunikacyjnymi Urzędu Miasta Opole. 


Jak zatem zmienić mentalność mieszkańców?


Polecamy również:

close up of hands holding baby feet

Czy Specjalna Strefa Demograficzna w połączeniu z 500+ zapobiegają depopulacji Opolszczyzny? Znamy raport Urzędu Statystycznego w Opolu

Walka z depopulacją naszego regionu trwa od lat. Przyczyn wyludniania się województwa to między innymi: starzejące się społeczeństwo, emigracja zarobkowa czy niska dzietność. Czy zatem bardzo kosztowne programy społeczne takie jak Specjalna Strefa Demograficzna, czy rządowy projekt 500+ poprawiły sytuację?