close up photo of bible

GENESIS – Marek Wołyński

Autor: Marek Wołyński


Lepiłem człowieka z piasku

co chwilę podnosiłem 

w obu dłoniach sypką substancję

Na porywistym wietrze

drobne kamienne nasiona

nie wiązały się w całość

Nie pomogła nawet woda

z pobliskiego źródła

Człowiek którego stworzyłem

nie posiada stałego ciała

jest podobny

do burzy piaskowej

widma karawany